Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
CHAMPIX 0,5 MG 11 TABL+ 1 MG 14 TABL
PFIZER
1 startpakket met 11 van 0,5mg en 14 van 1 mg tabletten om te stoppen met roken
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/2350353.jpg
CHAMPIX 0,5 MG 11 TABL+ 1 MG 14 TABL
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/2350353.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/2350353.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

40,93 € Reserveer
CNK code: 2350353
Product is momenteel niet beschikbaar
Deskundig advies

Dit geneesmiddel kan niet opgestuurd worden. Voorschriftplichtig

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel.
Het is enkel op voorschrift verkrijgbaar. Comform de wetgeving kan u het enkel reserveren en in onze apotheek betalen en afhalen. Bedankt voor uw begrip.
Lees ook onze info voor verstandig gebruik van medicatie.
Lees aandachtig de bijsluiter.
  Specifieke vragen?

  Gebruik

  Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  U heeft een grotere kans om te stoppen met roken als u gemotiveerd bent om te stoppen. Uw arts en uw apotheker kunnen u adviseren, ondersteunen of verdere informatie verschaffen om ervoor te zorgen dat uw poging om te stoppen met roken succesvol zal zijn.

  Voordat u met uw CHAMPIX-kuur begint, moet u gewoonlijk een datum in de tweede behandelweek kiezen (tussen dag 8 en dag 14) waarop u zult stoppen met roken. Als u niet wilt of in staat bent een geplande stopdatum binnen 2 weken vast te stellen, kunt u uw eigen geplande stopdatum binnen 5 weken na het starten van de behandeling kiezen. Schrijf deze datum op de verpakking als geheugensteuntje.

  CHAMPIX wordt geleverd in witte tabletten (0,5 mg) en lichtblauwe tabletten (1 mg). U begint met de witte tabletten en stapt dan meestal over op de lichtblauwe tabletten. De doseringsinstructies die u vanaf Dag 1 moet volgen staan hieronder.

  Week 1

  Dag 1 - 3: Van dag 1 tot en met dag 3 moet u eenmaal per dag één witte filmomhulde CHAMPIXtablet van 0,5 mg innemen.

  Dag 4 - 7: Van dag 4 tot en met dag 7 moet u tweemaal per dag één witte filmomhulde CHAMPIXtablet van 0,5 mg innemen, één keer ’s ochtends en één keer ’s avonds, elke dag op ongeveer dezelfde tijd.

  Week 2

  Dag 8 - 14: Van dag 8 tot en met dag 14 moet u tweemaal per dag één lichtblauwe filmomhulde CHAMPIX-tablet van 1 mg innemen, één keer ’s ochtends en één keer ’s avonds, elke dag op ongeveer dezelfde tijd.

  Week 3 - 12

  Dag 15 - einde van de behandeling: behandeling Van dag 15 tot het einde van de behandeling moet u tweemaal per dag één lichtblauwe filmomhulde CHAMPIX-tablet van 1 mg innemen, één keer ’s ochtends en één keer ’s avonds, elke dag op ongeveer dezelfde tijd.

  Als u na 12 weken behandeling gestopt bent met roken, kan uw arts u aanraden om nog eens 12 weken een behandeling met filmomhulde CHAMPIX-tabletten van 1 mg tweemaal daags te ondergaan om te helpen voorkomen dat u weer begint met roken.

  Als u niet meteen kunt of wilt stoppen met roken moet u de eerste 12 weken van de behandeling minderen met roken en aan het einde van die behandelperiode stoppen. U moet dan nogmaals 12 weken tweemaal daags één filmomhulde CHAMPIX-tablet van 1 mg innemen voor een totale behandelduur van 24 weken.

  Als u bijwerkingen krijgt die u niet kunt verdragen, dan kan uw arts besluiten uw dosis tijdelijk of blijvend te verlagen naar tweemaal daags 0,5 mg.

  CHAMPIX is voor oraal gebruik. De tabletten moeten in hun geheel met water worden ingeslikt en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

  Bewaren

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de kaartverpakking of doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Blisters: Bewaren beneden 30°C.

  Flacon: Dit geneesmiddel vereist geen bijzondere bewaaromstandigheden.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  In beeld

  Stoppen met roken


  Algemeen

  Varenicline behoort tot de groep van middelen bij tabaksverslaving.

  Dit middel kan helpen bij het stoppen met roken. Het kan het verlangen naar een sigaret en de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met het stoppen met roken verlichten.

  Hoewel wordt aangeraden niet te roken na uw stopdatum, kan dit middel ook het genot tijdens het roken van sigaretten verlagen wanneer u rookt tijdens de behandeling.

  Onze beste tips

  Stoppen met roken

  Stoppen met roken is moeilijk. Daarom is het heel belangrijk dat je dit goed voorbereidt. Bedenk op voorhand wat voor jezelf de voordelen zijn van stoppen.
  Denk ook eens na over wat je moeilijk vindt aan stoppen. Zo heb je van tevoren de moeilijke situaties (bijvoorbeeld op café) reeds doordacht. Je komt dan minder snel voor verrassingen te staan tijdens het stoppen.

  • Vermijd stress. In zulke situaties, greep je vóór het stoppen met roken waarschijnlijk automatisch naar je sigaret.
  • Vermijd alcohol. Alcohol en roken gaan bij een roker vaak samen. Het drinken van alcohol is dan met het roken verbonden geraakt en kan het verlangen naar roken oproepen.
  • Zorg dat er geen sigaretten, aanstekers of asbakken meer in huis zijn als je stopt met roken. Anders maak je het jezelf onnodig moeilijk.
  • Vermijd ruimtes waar gerookt wordt.
  • Leg je stopdatum vast. Geef deze ook door aan je vrienden en familie. Zij kunnen je dan helpen. Ze weten dat je last hebt van het stoppen en hebben er begrip voor als je wat sneller geïrriteerd bent.
  • Stop in één keer. Je hebt dan meer kans op succes. Als je een beetje blijft roken, blijft je lichaam gewend aan de nicotine. Je krijgt snel weer zin in een sigaret.
  • Light sigaretten zijn ook geen alternatief, want ook in deze zit er uiteraard tabac.

  Als je nog maar net gestopt bent, zul je vaak nog zin krijgen om te roken. Zulke momenten duren meestal niet langer dan enkele minuten. Je kunt het vergelijken met een golf: hij komt op, bereikt zijn hoogtepunt en ebt weg. Na verloop van tijd worden de periodes tussen de momenten waarop je zin hebt om te roken steeds groter. De zin in roken neemt dus af. Het komt erop aan die momenten goed door te komen en dit lukt het best door met trucs de aandacht af te leiden.

  • Doe iets anders als je trek krijgt in een sigaret. Bel iemand op, maak een wandeling, onderneem iets. Eet een stuk fruit, drink een glas water, zucht een paar maal diep en houd even de adem in, voordat je weer langzaam uitblaast, alsof je inhaleert.
  • Concentreer je op een taak die je volledige aandacht vereist.
  • Denk vooral niet: "Eentje maakt niet uit" of "Ik heb er wel één verdiend." Probeer die negatieve gedachten te vermijden en stel positieve gedachten in de plaats: "Ik heb het roken niet nodig om in een betere stemming te komen" of " Ik rook nu al zoveel dagen/ weken niet, dat wil ik volhouden."
  • Beloon jezelf! Een beloning geeft iets extra positiefs aan het niet-roken. Geef jezelf ook regelmatig een compliment. Je hebt alle reden om heel trots op jezelf te zijn.
  • Blijf alert. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
  • Leef van dag tot dag. Zeg tegen jezelf: "Vandaag rook ik niet!" Maak je nog geen zorgen over morgen.
  • De Tabak Stop Lijn is een gratis telefoonnummer voor informatie en advies over stoppen met roken: 0800 111 00. Surf ook eens naar www.tabakstop.be.

  Folder

  Stoppen met roken

  Stoppen met roken, het kan!

  inleiding - in welke fase zit jij? - ervaringen van anderen kunnen jou helpen - interessante links

   

  Ik stop met roken, nicotinevervangingsproducten

  hoe werkt het - hoe gebruiken - mogelijke bijwerkingen - wat met andere geneesmiddelen - tips

   

  Samenstelling

  De werkzame stof in dit middel is varenicline.

  Tabletkern – CHAMPIX 0,5 mg en 1 mg filmomhulde tabletten:

  Microkristallijne cellulose
  Watervrij calciumwaterstoffosfaat
  Natriumcroscarmellose
  Watervrij colloïdaal silica
  Magnesiumstearaat

  Tabletomhulling – CHAMPIX 0,5 mg filmomhulde tabletten:

  Hypromellose
  Titaandioxide (E171)
  Macrogol 400
  Triacetine

  Tabletomhulling – CHAMPIX 1 mg filmomhulde tabletten:

  Hypromellose
  Titaandioxide (E171)
  Macrogol 400
  Indigokarmijn aluminiumlak (E132)
  Triacetine